Majówka 2023

Towarzyszki i Towarzysze. Ludu pracujący polskich miast i wsi. Oddani słusznej sprawie obywatele ludowej ojczyzny. Oto wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy dzień. Już wkrótce zwarte, jednolite myślą i uczuciem szeregi bojowe staną na ulicach wolnej, wyzwolonej z jarzma kapitalizmu stolicy, by uczcić piękne święto całej klasy robotniczej, która po latach cierpień i wyzysku stanowi dziś przewodnią siłę narodu.

Polska Ludowa wie, ile trudu i znoju kosztuje każdy dzień Waszej ciężkiej pracy pod sztandarami walki o pokój i Plan Sześcioletni. Polska Ludowa w Wasze święto oddaje hołd Wam i proletariatowi wszystkich narodów walczących o pokój na czele z bratnimi narodami Związku Radzieckiego.

Mając świadomość Waszego wkładu w to piękne dzieło budowy kraju, Komitet Centralny Partii wystąpił z płomiennym apelem o zapewnienie klasie robotniczej godnej rozrywki i w pełni zasłużonego wypoczynku.

Na apel ten ochoczo odpowiedziało Warszawskie Przedsiębiorstwo Turystyczne, którego dzielny kolektyw podjął zobowiązanie, by tego dnia przekroczyć dzienne normy satysfakcji petenta o 300% oraz zorganizować szereg atrakcji ku czci bohaterów walki o lepsze jutro.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Turystyczne skupione wokół idei Majówki Robotniczo-Chłopskiej zaprasza na szereg tematycznych wycieczek po Warszawie w leciwych „Ogórkach". Ich harmonogram znajdziecie poniżej.

- Mroczna Strona Miasta - 28.04 19:00; 01.05 19:00; 05.05 19:00

- Ogórkiem po Pradze - 29.04 11:00; 30.04 12:00; 01.05 15:00; 02.05 11:00; 03.05 11:00; 06.05 11:00

- Warszawa w Pigułce - 29.04 15:00; 30.04 15:00; 01.05 12:00; 02.05 15:00; 03.05 12:00; 04.05 12:00; 05.05 15:00; 06.05 15:00

- Legendarne Knajpy PRL-u - 29.04 19:00; 30.04 19:00; 02.05 19:00; 06.05 19:00

- Śladami PRL-u - 29.04 12:00 i 16:00; 30.04 11:00; 01.05 11:00; 02.05 12:00; 03.05 14:00; 06.05 12:00; 07.05 11:00

- **Śladami Barei i absurdów PRL - 30.04 16:00; 01.05 16:00; 02.05 16:00; 06.05 16:00.