Program Regionalny NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: „Zwiększenie odporności WPT1313 na czynniki losowe poprzez wdrożenie rozwiązania cyfryzującego procesy biznesowe świadczenia usług turystycznych”

Cele projektu: wdrożenie innowacji procesowych, poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Planowane efekty projektu: stworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu zcyfryzowane zostaną ważne procesy biznesowe w przedsiębiorstwie, kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności w czasie kryzysu.

Wartość projektu: 280 400,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 238 340,00 PLN.

Program Regionalny NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Celem projektu jest wdrożenie założeń modelu biznesowego a w wyniku tego, wejście na 3 nowe rynki zagraniczne: Włochy, Hiszpania, Francja.

Choose a category

Choose a trip

New!

PALACE OF CULTURE AND SCIENCE

Show Details

Bestsellers

FOR 15TH OF JUNE- PLEASE CONTACT THE OFFICE TO CHECK TOUR'S AVAILABILITY 

It is the only place in which you can feel the real spirit of past Warsaw. A tour around Praga district is like travelling back in time.

The experience is even more special thanks to the iconic communist-era vehicle, our retro Jelcz bus “Cucumber” that takes you to Praga. To make this tour yet more exciting, there will be a guide on boar...

  • Regular ticket

    30 EUR