Program Regionalny NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: „Zwiększenie odporności WPT1313 na czynniki losowe poprzez wdrożenie rozwiązania cyfryzującego procesy biznesowe świadczenia usług turystycznych”

Cele projektu: wdrożenie innowacji procesowych, poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Planowane efekty projektu: stworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu zcyfryzowane zostaną ważne procesy biznesowe w przedsiębiorstwie, kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności w czasie kryzysu.

Wartość projektu: 280 400,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 238 340,00 PLN.

Program Regionalny NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Celem projektu jest wdrożenie założeń modelu biznesowego a w wyniku tego, wejście na 3 nowe rynki zagraniczne: Włochy, Hiszpania, Francja.

Wähle eine Kategorie

Seleccione una categoría

Wählen Sie eine Reise aus

Nowość!

Pałac Kultury i Nauki

Zobacz Więcej

Bestseller

Praga ist der einzige Ort, an dem Sie der echten Seele des vergangenen Warschaus nachspüren können. Eine Tour durch dieses Stadtviertel ist wie eine Reise in die Vergangenheit.

Dieses Erlebnis ist auch dank dem kultigen Fahrzeug aus der Zeit des Kommunismus – unserem Retro-Jelcz-Bus, der „Gurke“, die Sie nach Praga bringt, etwas ganz Besonderes. Und um es noch aufregender zu machen, erwartet Sie ein Fremdenführer an Bord, um Si...

  • Normales Ticket

    30 EUR